desnettilogoKauppapuistikko 16 A 50

65100 VAASA

 gsm 040 553 2720 / Raatikainen

gsm 040 553 2721 / Ahopelto

 

Ammatillinen yhdistystoiminta

 

klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan

Kilpailun vuodet

uudet haasteet

Viimeistään 1990-luvun laman koittaessa havaittiin, että jäsenyhdistystoiminta sellaisena, kuin se vuosikymmeniä sitten yhdistyksiä perustettaessa oli, ei tavoittanut enää nykyajan jäsenkuntaa. Esimerkiksi sotienjälkeisenä aikana ekonomikunta myi erilaisia hyödykkeitä rahoittaakseen kauppakorkeakouluopetusta ja kootakseen alkupääomaa Liikesivistysrahastoa varten - nykyekonomeista ehkä harva yhdistystoiminta-aktiivikaan osallistuisi moisiin talkoisiin. Toki maailma on muuttunut muutenkin: tupakanmyynti jo itsessään koettaisiin epäeettiseksi toiminnaksi, eikä nailonsukilla nykyisin saataisi aikaan kovinkaan suuria voittokertymiä. Nykyiset varojenkeruutavat osakekauppoineen ja rahasto-osuuksineen ovat mahdollisesti epäyhteisöllisempiä kuin vuosikymmenten takaiset myyjäiset, mutta taloudellisessa ja ajankäyttömielessä usein vanhoja keinoja tehokkaampia.

Jäsenpotentiaalin ajasta kilpailevat lukuisat muut virikkeet ja työ vie yhä enemmän vapaa-aikaa jatkuvan tavoitettavuuden kautta. Jäsenyhdistysten aiemmalla yhteisöllisyydellä ei ole enää riittävästi annettavaa nykypäivänä, ellei toimintaa suunnata uudelleen. Ydinprosessien löytäminen ja kiteyttäminen voi vielä pelastaa osallistujapulasta kärsivät alueyhdistykset.

Yhdistysten on kyettävä tekemään päätös siitä, mitä niiden ydintoiminta on: etenkään pienet yhdistykset eivät voi tarjota kovinkaan laajaa jäsentilaisuuskirjoa, vaan niiden on keskitettävä vähät voimavaransa omia jäseniään houkuttelevalla tavalla. Toisaalla tämä voi tarkoittaa keskittymistä ensisijaisesti ammatilliseen kehittymiseen, toisaalla virkistystoimintaan, mutta täysin yksipuoliseksi ei toimintaa kannata suunnata, sillä ajat ja toimijat vaihtuvat ja muuttuvat jatkossakin.Johanna Ahopelto

Rantakatu 26-27 A 15

65100 VAASA

jsa (ä) desnetti.fi

 

 

 

www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/myonnetyt/2013/tiivistelmat2013/#7488

 

 

 

kil