desnettilogoKauppapuistikko 16 A 50

65100 VAASA

 gsm 040 553 2720 / Raatikainen

gsm 040 553 2721 / Ahopelto

 

Ammatillinen yhdistystoiminta

 

klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan

Tutkimustyö

 

Teknillisiä Aikakauslehtiä 1911-1970

Muutama valokopio, 2014

Esitelmiä aiheesta (pdf-tiedostot minimikoossa):

 

dipolissa

 

Dipoli 2015

 

huhti2016vtsvytek

 

Vaasan yliopisto 2016

 

 

VTS97½ & TEK120, Maaherrantalo Vaasa 14.10.2016

 

Keväällä 2015 haastattelin ja havainnoin TEKin yliopistoyhdistys- sekä järjestö- ja jäsenasianvaliokunta-aktiiveja tutkimusaiheeseeni liittyen. Elokuussa 2015 laadin yhdistysluottamushenkilöille suunnatun Webropol-kyselyn, jonka lähetin niille TEKin alueseuroille (19/23) ja kerhoille (18/20), joille oli löydettävissä edes yksi toimiva sähköpostiosoite, sekä kaikille yliopistoyhdistyksille (7/7).

Kaikki tavoitettavissa olleet 19 alueseuraa ja 14 kerhoa vastasivat kyselyyni syyskuun puoliväliin mennessä. Yliopistoyhdistyksistä yhtä lukuun ottamatta vastasivat kaikki. Useimmilla vastanneilla yhdistyksillä oli www-sivut (74 %), lähes puolella Facebook-tili (46 %) ja vain yhdellä kerholla Twitter-tili.

Muutama yhdistys oli mukana LinkedInissä, sähköpostilistoja käytettiin yleisesti tiedonvälitykseen sekä jäsenkunnalle että johtokunnan/hallituksen kesken. Hieman yli puolet vastaajista piti tärkeänä olemista mukana sosiaalisessa mediassa, neljännes ei osannut sanoa, loppujen mielestä yhdistys kyllä pärjäisi entiseen tapaansa ilmankin. Osa vastaajista ilmoitti kyselyni perusteella alkaneensa harkita jopa some-vastuuhenkilöiden nimeämistä, sillä sosiaalisen median myös koettiin olevan nykypäivää ja tehokas keino tavoittaa etenkin jäsenkunnan nuorin osa, joka ei enää lue sähköpostejaankaan säännöllisesti.

radcliffe

Radcliffe Camera, Oxford

Muistiinpanoja 2014

British Library, London

British Library

Brittein saarilla syyskuussa 2014, helmi-maaliskuussa 2015 sekä heinäkuussa 2015 viettämäni tuloksekkaat aineistopäivät saamieni matka-apurahojen turvin hyödyttivät tutkimustani suuresti. Aihepiiriäni sivuavaa aineistoa löytyi aina 1800-luvulta viime kuukausina julkaistuihin teoksiin ja artikkeleihin. Helmi-maaliskuussa keskityin British Libraryssa erityisesti yhdistystoimintaverkostotutkimukseen.

University of Cambridge Library

Cambridge 2015

University of Edinburgh Library

Edinburgh 2015

Trinity College Dublin

Heinäkuun 2015 kirjasto- ja aineistonkeruumatkallani Cambridgen, Edinburghin ja Dublinin Trinity Collegen yliopistokirjastoissa sekä British Libraryssa perehdyin etenkin sosiaalista mediaa käsittelevään lähdeaineistoon. Tämä kirjallisuus käsittelee usein pääasiallisesti joko yksilön verkottumis- tai yrityksen markkinointinäkökulmaa; miten on lähestytty yhteisöjen ja yhdistysten toimintaa sosiaalisessa mediassa ja sosiaalisen median mahdollisuuksia fyysisen läsnäolon korvaavana tai ainakin sitä tukevana kokoontumismuotona on vähän tutkittu ja yhä tutkimisen arvoinen asia.

Trinity College Dublin

Trinity College Dublin

British Library

Jokunen tiedekirjastokortti

 

Vaikka tutkimusaiheeni on itsessään vähän tutkittu, riittävän läheisesti aihepiiriin liittyviä julkaisuita on etenkin British Libraryssa ollut ilahduttavan runsaasti löydettävissä. Ammatillinen yhdistystoiminta sellaisena, joksi se suomalaisissa aatteellisissa, ilman edunvalvontaintressiä toimivissa teknillisissä alueseuroissa koetaan, on hyvin suomalainen ilmiö. Kuitenkin ihmisillä on kautta historian ollut tarve yhteenliittymiin, on niiden syynä sitten ollut yhteinen harrastus tai ammatinharjoittaminen. Siten sovellettavaa lähdeaineistoa voi löytyä yllättävistäkin yhteyksistä.


BL2016

Toukuussa 2016 vietin jälleen kolme tuloksekasta aineistonkeruuviikkoa British libraryn kirja-aarteiden parissa. Tuoretta aineistoa kertyi runsaasti. 

 

Klubeista someen 2014 (pdf)

 

Tätä tutkimustani sivuavia Pohjalaisen kolumnejani:


 

Juuri tekniikan akateemisten järjestötyö ei ensimmäisenä nouse mieleen puhuttaessa yhteiskuntaa tukevasta vapaaehtoistyöstä. Tämä työ ei nykyisessä hyvinvointiyhteiskunnassa välttämättä ole yhtä näyttävää kuin viime vuosisadan alkuvuosikymmeninä, mutta tärkeää se on yhä: yhdessä tekemällä ja osallistumalla paitsi oppii uutta, saa toisinaan myös ilon auttaa toisia.

http://www.koneensaatio.fi/rohkeat-avaukset/tuetut/2015-2/tutkijastipendit/



Johanna Ahopelto

Rantakatu 26-27 A 15

65100 VAASA

jsa (ä) desnetti.fi

 

 

www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/myonnetyt/2013/tiivistelmat2013/#7488

 

 

kil